search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6572147
การเปิดหน้าเว็บ:9418676
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  การแถลงข่าว เตือนภัยยาที่มีพิษต่อตับ
  30 กันยายน 2559
 
 การแถลงข่าว "เตือนภัยยาที่มีพิษต่อตับ"

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 9.00 – 11.00 น.
ณ ห้อง Dipak C. Jain ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมจัดโดย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะทำงานสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ชมรมเภสัชชนบท

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.thaidrugwatch.org/blog/?p=1180