search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6447352
การเปิดหน้าเว็บ:9254583
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ดันต่อรองยาแพงซื้อเข้าคลังภูมิภาค อภ.ลดภาระร.พ.-ชูคุณภาพ
  14 มกราคม 2556
 
 


ที่มา: ข่าวสดรายวัน ฉบับวันที่ 14 มกราคม  พ.ศ. 2556 ปีที่ 22  ฉบับที่ 8082
ลิงค์: www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROb1pXRXdNVEUwTURFMU5nPT0นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์ในส่วนการจัดตั้งคลังสำรองยาและเวชภัณฑ์ภูมิภาค ซึ่งจะช่วยลดภาระของโรงพยาบาลที่ต้องจัดซื้อยาสำรองเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มยาราคาแพง อาทิ น้ำยาล้างไต วัคซีน ยาปฏิชีวนะ ยาโรคเบาหวาน เป็นต้น อภ.ได้เดินหน้าต่อรองราคายาไปบ้างแล้วบางส่วน และจะเดินหน้าต่อรองราคายาเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดการจัดซื้อยาที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสมมาเก็บไว้ในคลังสำรองยา

"สำหรับความกังวลในเรื่องของคุณภาพยาที่ อภ.เป็นผู้ต่อรองราคายาและจัดซื้อนั้น ได้มีการประสานงานกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาทั้ง 20 รายการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่า สามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีราคาถูก นอกจากนี้จะสนับสนุนให้เกิดการใช้ยาชื่อสามัญควบคู่กับการตรวจสอบคุณภาพยาไปด้วย เพื่อสร้างราคายาให้เหมาะสม" ผอ.อภ.กล่าว

นพ.วิทิตกล่าวต่อว่า ในส่วนของการแลกเปลี่ยนยาของแต่ละโรงพยาบาลที่มีการสำรองยาเกินกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่ง อภ.จะทำหน้าที่เป็นเคลียริ่งเฮาส์นั้น อภ.ได้ขอให้สำนักงานปลัด สธ. ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวต่อโรงพยาบาลในสังกัด นอกจากนี้ยังจัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อให้ทุกโรงพยาบาลเข้ามาร่วมแชร์ข้อมูลในการแลกเปลี่ยนยาได้ ซึ่งภายในเว็บไซต์หลักของ อภ. http://www.gpo.or.th โดยอภ.จะนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหาร สธ. เพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนยา ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในสิ้นเดือนม.ค.นี้ โดยโรงพยาบาลที่จะเข้าร่วมโครงการนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีการสำรองยาเป็นจำนวนมาก