search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6572232
การเปิดหน้าเว็บ:9418792
Online User Last 1 hour (0 users)

  การประชุมวิชาการ หลากมุมมอง "ปลดล็อกกัญชา" หลัง 9 มิ.ย. 65 : สังคมไทยจะไปทางไหนต่อ?

08 มิถุนายน 2565 :  วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.30 น.

      Read More...
  ผลการประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญ “ส่งต่อความรู้สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา”

30 พฤศจิกายน 2564

      Read More...
  พิธีเปิดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564

30 พฤศจิกายน 2564

      Read More...
  การประกวดคลิปวิดีโอ และ คำขวัญ ความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุด เชื้อดื้อยา

04 ตุลาคม 2564 :  ชิงเงินรางวัลกว่า 31,500 บาท ภายใต้หัวข้อ ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุด เชื้อดื้อยา

      Read More...
  แก้ พรบ. สิทธิบัตร ดูเหมือนดี แต่บั่นทอนการเข้าถึงยา ทำซีแอลยากขึ้น

07 ธันวาคม 2563 :  จากที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ

      Read More...
  เสวนาแลกเปลี่ยน เทศกาลหนังขายยาครั้งที่ 3: OFF LABEL

20 มิถุนายน 2557 :  วิดีโอการเสวนาหลังการฉายภาพยนตร์

      Read More...
  สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อจดหมายข่าวยาวิพากษ์

07 พฤษภาคม 2557 :  กพย. ต้องการทราบความเห็นของท่านที่มีต่อสื่อ ยาวิพากษ์

      Read More...
  "รัฐธรรมนูญมาตรา 190: กระชับอำนาจชนชั้นนำ กำจัดพื้นที่ประชาชน???"

21 พฤศจิกายน 2556 :  เอ็นจีโอ’ชี้ มุ่งกระชับอำนาจฝ่ายบริหาร-ชนชั้นนำ

      Read More...
  ถ่ายทอดเสียง : สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

28 พฤษภาคม 2556 :  โดย กพย.ได้ร่วมจัดเสวนา พลังชุมชนจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฏหมาย

      Read More...
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม "21st IUHPE 2013"

18 ธันวาคม 2555 :  การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 21 - การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ

      Read More...
  พิธีมอบรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕

07 ธันวาคม 2555 :  ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี

      Read More...
  การเสวนาวิชาการ วิเคราะห์ FTA ไทย-สหภาพยุโรป ท่ามกลางภาวะวิกฤตยูโรโซน

26 พฤศจิกายน 2555 :  ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ...

      Read More...
  การเสวนาวิชาการ วิเคราะห์ TPP: ประเทศไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร

17 พฤศจิกายน 2555 :  จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ ศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย

      Read More...
  การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายตามแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายฯ

14 พฤศจิกายน 2555 :  โดย กพย. ร่วมกับ อย. กสทช. ชมรมเภสัชชนบท และมีเดียมอนิเตอร์

      Read More...
  กิจกรรมอบรมแกนนำของภาคประชาชน "Training of the Trainer (TOT)"

30 เมษายน 2555 :  ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นวิทยากรในชุมชนของตัวเอง โดยได้เน้นหนักไปที่เรื่องของหลักการใช้ยา

      Read More...
  การประชุมวิชาการนานาชาติ International Social Pharmacy Workshop (ISPW)

10 มกราคม 2555 :  จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี รวมเป็นจำนวน 16 ครั้ง...

      Read More...
  การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบยาประจำปี 2554

20 กรกฎาคม 2554 :  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์

      Read More...
  กิจกรรมเด่น กพย. 22 เมษายน 2554 – 20 พฤษภาคม 2554

23 พฤษภาคม 2554 :  สรุปกิจกรรมเด่นของแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
ในระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554


      Read More...
  สื่อฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ : ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

23 พฤษภาคม 2554 :  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวด "สื่อฉลาดใช้ยาปฎิชีวนะ"

      Read More...
  สื่อฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ : ผลการคัดเลือก

08 เมษายน 2554 :  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวด "สื่อฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ"

      Read More...
  สื่อฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ : ร่วมโหวตผลงาน

16 มีนาคม 2554 :  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสักขีพยานการแข่งขันการประกวดโครงการ "สื่อฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ"

      Read More...
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

07 มีนาคม 2554 :  กิจกรรมรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554
จัดโดย "โครงการเผยแพร่สื่อพื้นบ้านโดยใช้ศิลปะการแสดงหุ่นไทยเป็นสื่อกลางฯ"


      Read More...
  รณรงค์การใช้ยาเหมาะสม : กรณียาปฏิชีวนะ

24 มกราคม 2554 :  เครือข่ายฯร่วมกันระดมสมองเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะที่เกิดขึ้น ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวทางป้องกันปัญหายาปฏิชีวนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

      Read More...
  โครงการยาปลอดภัย ชุมชนปลอดภัย จ.ยโสธร

12 มกราคม 2554 :  อีกหนึ่งในความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจจากเครือข่าย กพย.

      Read More...
  พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ 2

29 ธันวาคม 2553 :  มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ร่วมกับ แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ จัดพิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ประจำปี 2553

      Read More...
  โครงการประกวดสื่อฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ

01 พฤศจิกายน 2553 :  โดยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

      Read More...