search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6447148
การเปิดหน้าเว็บ:9254377
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  พิษทุจริตซูโดฯ สั่งเด้ง! 5 ขรก.สธ.ผิดวินัยร้ายแรง
  16 มกราคม 2556
 
 


วันที่: 16 มกราคม 2556
ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000006160
    

นพ.โสภณ เมฆธน
นพ.โสภณ เมฆธน

       คืบหน้าทุจริตยาซูโดฯ สั่งเด้งข้าราชการ สธ.ผิดวินัยร้ายแรง 5 ราย ฟันผิดไม่ร้ายแรง 18 ราย โทษตั้งแต่ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ์ ไปจนถึงเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วน ผอ.รพ.ทองแสนขัน อยู่ระหว่างการสอบ
       
       นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการดำเนินการทางวินัย กรณีการจัดซื้อยาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน เปิดเผยถึงผลสอบสวนทางวินัยบุคลากรสาธารณสุขกรณีการทุจริตยาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน ว่า หลัง ปลัด สธ.และผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแก่เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และผู้อำนวยการโรงพยาบาล จำนวน 9 แห่ง ผลการสอบล่าสุด พบว่า มีข้าราชการที่เกี่ยวข้องและมีความผิดทางวินัยทั้งหมด 23 ราย โดยอยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัยร้ายแรงอีก 1 ราย
       
       นพ.โสภณ กล่าวอีกว่า มีข้าราชการที่ผิดวินัยร้ายแรงจนต้องไล่ออก 5 ราย คือ 1.เภสัชกรชำนาญการ รพ.อุดรธานี ซึ่งเป็นรายที่ยังหลบหนีอยู่ 2.เภสัชกรชำนาญการ รพ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 3.เภสัชกรชำนาญการ รพ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 4.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน รพ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ และ 5.เภสัชกรชำนาญการ รพ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ส่วนอีกรายอยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัยร้ายแรง คือ ผู้อำนวยการ รพ.ทองแสนขัน ซึ่งมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปจะเสนอเข้าสู่คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป
       
       นพ.โสภณ กล่าวด้วยว่า ส่วนผลสอบวินัยไม่ร้ายแรงมีข้อสรุป ดังนี้ 1.กรณี รพ.อุดรธานี ลงโทษลดเงินเดือนร้อยละ 2 จำนวน 1 ราย คือ เภสัชกรเชี่ยวชาญ ลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ 5 เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 1 ราย คือ ผอ.รพ.อุดรธานี และลงโทษว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจำนวน 3 ราย คือ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นายแพทย์เชี่ยวชาญ และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2.กรณี รพ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ สั่งลงโทษลดเงินเดือนร้อยละ 2 จำนวน 1 ราย คือ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ และลงโทษภาคทัณฑ์จำนวน 1 ราย คือ ผอ.โรงพยาบาลฯ 3. กรณี รพ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ลงโทษภาคทัณฑ์จำนวน 1 ราย คือ ผอ.โรงพยาบาลฯ 4.กรณี รพ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ลงโทษลดเงินเดือนร้อยละ 2 จำนวน 1 ราย คือ เภสัชกรชำนาญการ และลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ 5 เป็นเวลา 1 เดือน จำนวน 1 ราย คือ เภสัชกรชำนาญการ นอกนั้น เป็นการลงโทษภาคทัณฑ์ มีเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอีก 1 ราย
       
       5.กรณี รพ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ สั่งลงโทษลดเงินเดือนร้อยละ 5 จำนวน 1 ราย คือ เภสัชกรปฏิบัติงาน 6.กรณี รพ.เสริมงาม จ.ลำปาง สั่งลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจำนวน 1 ราย คือ ผอ.โรงพยาบาลฯ 7.กรณี รพ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ 5 เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 1 ราย คือ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และลงโทษภาคทัณฑ์จำนวน 1 ราย คือ ผอ.โรงพยาบาล และ 8.กรณี รพ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เสนอลงโทษลดเงินเดือนร้อยละ 2 จำนวน 1 ราย คือ เภสัชกรชำนาญการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป