search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6301141
การเปิดหน้าเว็บ:8649784
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  เพิ่มคำเตือนยาเบาหวาน"ไธอะโซลิดีนฯ" (ยาเบาหวาน)
  01 ธันวาคม 2553
 
 


ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เพิ่มคำเตือนยาเบาหวาน"ไธอะโซลิดีนฯ" ห้ามผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรงใช้
          ASTVผู้จัดการรายวัน -นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สธ.ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 46 พ.ศ. 2553 เพิ่มคำเตือนในฉลากยาและเอกสารกำกับยาที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน"กลุ่มไธอะโซลิดีนไดโอน" (Thaizolidinedione) ซึ่งได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนตำรับยาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่จำเป็นต้องใช้ยา เนื่องจากมีผลการศึกษาเฝ้าระวังการใช้ยา พบว่ายาดังกล่าว อาจมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์กับหัวใจและหลอดเลือดได้ จึงต้องเร่งให้ข้อมูลแก่แพทย์ทั่วประเทศที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีประมาณ 3 ล้านคน
          นายบุณ ย์ธีร์ กล่าวด้วยว่า ตามประกาศฯฉบับนี้ กำหนดให้แจ้งคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับการใช้ยารักษาโรคเบาหวานอาทิ ต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น  หากมีอาการวิงเวียนจะเป็นลม ให้รีบปรึกษาแพทย์ โดยเฉพาะยาตำรับที่อยู่ในกลุ่มไธอะโซลิดีนไดโอน(Thaizolidinedione) คือกลุ่มตำรับที่มียาไพโอกลิตาโซน(Pioglitazone) ให้ระบุคำเตือนว่า ห้ามใช้ในผู้ที่มีโรคหัวใจล้มเหลวในระดับที่รุนแรง หรือระดับ 3 และ 4 ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นต้น
          ทั้งนี้คาดว่าจะมีผลใช้ตั้งแต่กลางเดือน ธ.ค.นี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ทำหนังสือแจ้งเวียนให้บริษัทผู้ผลิตยารักษาโรคเบาหวานปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าว และแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) โรงพยาบาลทั่วประเทศ ให้รับทราบ รวมทั้งสมาคมร้านขายยาทั่วประเทศด้วย

 

……………………………………