search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6491079
การเปิดหน้าเว็บ:9330175
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ถ่ายทอดเสียง : สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
  28 พฤษภาคม 2556
 
 


การถ่ายทอดเสียงงาน: สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

 
จัดขึ้นโดย สสส. วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา

โดย แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ได้ร่วมจัดเสวนา

“พลังชุมชนจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฏหมาย”

เวลา 15.45 – 17.15 น. ที่ห้อง MR 224   

วิทยากร
   
- ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
- นางตั้น ศรีหลง - เครือข่ายภาคประชาชน
- นางสาวณัฐพร แสงโพธิ์ - เครือข่ายภาคประชาชน

 
ถ่ายทอดเสียงจากเว็บไซต์ ประชาไทใส่เสียง

รายละเอียดเพิ่มเติม: สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่