search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6533858
การเปิดหน้าเว็บ:9378196
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  คร.วางแผนฉีดยาดีอีซี แรงงานพม่าสกัดโรคเท้าช้างระบาดในไทย 3-9 มิ.ย.นี้
  01 มิถุนายน 2556
 
 


วันที่: 1 มิถุนายน 2556
ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000065926
    

    
       คร.รณรงค์ฉีดยา ยาดีอีซี ให้แรงงานต่างด้าว สกัดโรคเท้าช้างแพร่ระบาดในไทย พุ่งเป้าแรงงานพม่าทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะ จ.ตาก ระนอง สมุทรสาคร ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวมากที่สุด ระหว่างวันที่ 3-9 มิถุนายนนี้
       
       วันนี้ (1 มิ.ย.) นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ห่วงใยประชาชนไทยที่มีความเสี่ยงต่อโรคเท้าช้าง  หลังจากเปิดให้มีการจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และในอนาคตหากไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรคเท้าช้างซึ่งกำลังจะกำจัดไปจากประเทศไทยได้แล้ว อาจจะกลับมาเป็นปัญหาได้อีกจากโรคเท้าช้างที่ติดมากับคนต่างชาติดังกล่าว นอกจากนี้ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก คาดว่า ขณะนี้มีผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคเท้าช้างในแหล่งแพร่โรค ประมาณ 1,400 ล้านคน ใน 73 ประเทศทั่วโลก กว่า 120 ล้านคนมีการติดเชื้อ และประมาณ 40 ล้านคนปรากฏอาการและมีความพิการ  ประมาณร้อยละ 65 ของผู้ติดเชื้ออยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และร้อยละ 30 อยู่ในภูมิภาคแอฟริกา
       
       สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบว่า ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดนราธิวาส ไม่พบคนไทยป่วยด้วยโรคเท้าช้าง ส่วนในแรงงานต่างชาติยังคงพบแรงงานพม่าป่วยเป็นโรคเท้าช้าง  ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคดำเนินการควบคุมโรคนี้ในแรงงานต่างชาติไม่ให้แพร่ระบาดมายังคนไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแรงงานต่างชาติมาก เช่น ตาก ระนอง สมุทรสาคร เป็นต้น
       
       ด้าน ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวว่า  โรคเท้าช้างเป็นโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิ และมียุงเป็นพาหะ ส่วนใหญ่ผู้ที่รับเชื้อพยาธิจะไม่แสดงอาการใดๆ ถ้าไม่ได้รับการรักษา จะมีการอักเสบเฉียบพลันเป็นๆหายๆ ของต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ ขาหนีบ จนกระทั่งมีความพิการแขน ขา อวัยวะเพศโตถาวร หลังจากได้รับเชื้อพยาธิไปแล้วประมาณ 3-5 ปี ยุงพาหะสำหรับพยาธิโรคเท้าช้างในประเทศไทยจะเป็นยุงลายป่าและยุงเสือ  จากการสุ่มสำรวจแรงงานที่อนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศ  พบว่ามีเพียงชาวพม่าเท่านั้นที่พบพยาธิโรคเท้าช้าง   และพยาธิโรคเท้าช้างสายพันธุ์พม่านั้นจะมียุงพาหะเป็นยุงรำคาญ ซึ่งพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำสกปรกในเขตเมืองของประเทศไทย  ประกอบกับพม่าจะยังคงพบพยาธิโรคเท้าช้างในอัตราที่สูงอยู่
       
       อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ได้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้คนไทยติดโรคเท้าช้างที่มากับชาวพม่า ดังนี้  1.ตรวจโรคเท้าช้างในชาวพม่าที่ขึ้นทะเบียนและให้การรักษาในรายที่ตรวจพบพยาธิโรคเท้าช้าง  2.จ่ายยารักษาแบบกลุ่มแก่ชาวพม่าทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ด้วยยาดีอีซี(DEC-Diethycarbamazine citrate) ทุก 6 เดือน ในผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไปจะกินเพียง 1 เม็ดใหญ่เท่านั้น เพื่อลดจำนวนเชื้อพยาธิในชาวพม่า  3.มีการเฝ้าระวังด้วยการเจาะโลหิตและศึกษาทางกีฏวิทยาในพื้นที่ตัวแทน   4.รณรงค์ให้มีการจ่ายยารักษาแบบกลุ่มแก่ชาวพม่า ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 3-9 มิถุนายน 2556 นี้
       
       สำหรับยาดีอีซี อาจจะทำให้มีอาการมึนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนได้ ซึ่งอาการดังกล่าวจะไม่ร้ายแรง หายไปได้โดยไม่ต้องรับการรักษา แนะนำให้รับประทานยาหลังอาหารมื้อเย็นหรือก่อนนอน เพื่อลดความไม่สบายตัวจากอาการดังกล่าว  สถานพยาบาลที่รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติจะต้องจัดหาเพื่อจ่ายยาแก่ชาวพม่าที่อยู่ในระบบบริการสุขภาพดังกล่าว  นอกเหนือจากนี้ ท่านสามารถขอรับการสนับสนุนยาจากหน่วยงานในสังกัดของกรมควบคุมโรค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข 1422 และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร 0 2590 3333