search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6572127
การเปิดหน้าเว็บ:9418656
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  สปสช.เผย 5 ปี มีผู้ป่วยเข้าถึงยาจำเป็นราคาแพงกว่า 1.7 หมื่นราย
  09 มิถุนายน 2556
 
 


วันที่: 9 มิถุนายน 2556     
ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000069258       สปสช.เพิ่มยาในบัญชียา จ.2 หรือกลุ่มยาที่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะซึ่งมีราคาแพงในปี 56 อีก 9 รายการ รวมเป็นยา จ.2 ทั้งหมด 15 รายการ เลขาธิการ สปสช.เผย 5 ปีพบผู้ป่วยมีอัตราเข้าถึงยากว่า 17,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมาก ระบุเป้าหมายเพิ่มรายการยา จ.2 เพื่อผู้ป่วยเข้าถึงยาจำเป็นที่มีราคาแพงและไม่เป็นภาระกับโรงพยาบาล
       
       นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ที่สำคัญหนึ่งในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ สปสช.ให้ความสำคัญคือ การสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่จำเป็น มีคุณภาพดีและเท่าเทียมกับกองทุนสุขภาพอื่น นอกจากนั้นยังตั้งเป้าหมายให้ผู้ป่วยได้รับบริการเภสัชกรรมที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยจากการใช้ยา ใช้ยาอย่างถูกต้อง ให้มีประสิทธิผลตามแผนการรักษา และมีแหล่งให้คำแนะนำการใช้ยาใกล้บ้าน โดยเฉพาะในส่วนของยาที่มีราคาแพงนั้น ที่ผ่านมา สปสช.ได้สนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคค่าใช้จ่ายสูงได้เข้าถึงยาจำเป็นที่มีราคาแพงหรือบัญชียา จ.2 โดยไม่สร้างภาระให้กับโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 2552 ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ป่วย 8,373 คน ได้รับยา จ.2 เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5,988 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 165 โดยเป็นผู้ป่วยใหม่ 4,874 คน
       
       ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยเข้าถึงยา จ.2 จำนวน 17,402 ราย ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ เป็นยามะเร็งเต้านมระยะลุกลาม (ยาเลทโทรโซล : Letrozole) 6,214 ราย รองลงมาคือยาไอวีไอจีแบบฉีด 3,742 ราย และยาโดซีแท็กเซล : Docetaxel สำหรับโรคมะเร็งปอดระยะลุกลาม และมะเร็งต่อมลูกหมากที่ดื้อต่อยาฮอร์โมน 3,742 ราย

    
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
       ด้าน ภญ เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช.กล่าวต่อว่า ขณะที่ 6 เดือนแรกในปีงบประมาณ 2556 มีผู้ป่วยเข้าถึงยาในบัญชียา จ.2 จำนวน 4,001 คน ซึ่งในปี 2556 นี้ ได้มีรายการยาเพิ่มอีก 9 รายการ รวมเป็นบัญชียา จ.2 จำนวน 15 รายการ ทั้งนี้ รายการยาที่เพิ่มขึ้น ได้แก่
       
       1.Peginterferon alfa 2a และ alfa 2b ยาเพกินเทอเฟอรอน สำหรับรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี (hepatitis C) ชนิด 2 และ 3 ที่ไม่มีภาวะ HIV ร่วมด้วย
       
       2.Ribavirin tab ยาไรบาวิริน สำหรับรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี ที่ไม่มีภาวะ HIV ร่วมด้วย
       
       3.Thyrotropin alfa inj ยาไทโรโทรพิน สำหรับรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์
       
       4.Voriconazole tab, inj ยาโวริโคนาโซล สำหรับรักษาภาวะติดเชื้อราในกลุ่มแอสเปอร์จิลลัส (aspergillus) มีทั้งรูปแบบเม็ดและฉีด
       
       5.Bevacizumab ยาบีวาซิซูแมบ สำหรับรักษาภาวะจอประสาทตาเสื่อม และภาวะจอตาบวมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
       
       6.ATG ยาเอทีจีสำหรับรักษาภาวะไขกระดูกฝ่อที่มีอาการรุนแรงมาก
       
       7.Imiglucerase ยาอิมิกลูเซเรส สำหรับรักษาเด็กที่มีภาวะการสะสมไขมันผิดปกติ
       
       8.Linezolid ยาไลเนโซลิด สำหรับรักษาเชื้อดื้อยากลุ่ม MRSA ที่ไม่สามารถใช้ยาแวนโคมายซิน : vancomycin หรือยาปฏิชีวนะใช้รักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียได้
       
       9.Darunavir ยาดารูนาเวียร์ สำหรับรักษาผู้ป่วย HIV ที่ดื้อยาที่ไม่สามารถใช้ Tenofovir ได้
       
       ขณะที่บัญชียา จ.2 รายการเดิมได้แก่
       
       1.Botulinum toxin type A inj หรือโบทูลินั่มชนิดเอแบบฉีด สำหรับโรคบิดเกร็งของใบหน้า
       
       2.Docetaxel inj ยาโดซีท็อกเซล สำหรับโรคมะเร็งปอดระยะลุกลาม และมะเร็งต่อมลูกหมากที่ดื้อต่อยาฮอร์โมน
       
       3.IVIG หรือไอวีไอจีแบบฉีดมีหลายข้อบ่งใช้ เช่น ใช้สำหรับโรคที่อันตรายถึงชีวิต (life-threatening)และไม่ตอบสนองต่อการรักษาต่อยาอื่น (refractory เช่น SLE, vasculitis เป็นต้น) ส่วนใหญ่พบเป็นโรคคาวาซากิชนิดเฉียบพลันมากที่สุด ตามด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายระยะวิกฤต
       
       4.Letrozole inj ยาเลทโทรโซล สำหรับโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย
       
       5.Leuprorelin inj ยาลิวโพรรีลินแบบฉีด ใช้รักษาอาการเจริญพันธุ์ก่อนวัยในเด็ก
       
       6.Liposomal amphotericin B inj หรือยาไลโพโซมัล ชนิดบีแบบฉีด สำหรับการติดเชื้อราที่รุนแรง