search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6447470
การเปิดหน้าเว็บ:9254705
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  เสวนาแลกเปลี่ยน เทศกาลหนังขายยาครั้งที่ 3: OFF LABEL
  20 มิถุนายน 2557
 
 
เสวนาแลกเปลี่ยนท้ายหนัง เทศกาลหนังขายยาครั้งที่ 3: OFF LABEL

จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

จัดโดยแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ร่วมกับ Bioscope Magazine
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผู้ร่วมเสวนา

๐ ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี - ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)
๐ ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ - คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
๐ ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี - คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
๐ นิมิตร์ เทียนอุดม - ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันฯ
๐ สุภาพ หริมเทพาธิป - บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BIOSCOPE และโปรดิวเซอร์รายการ "กลางเมือง"

ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการ "เช้าทันโลก" ทาง FM 96.5 MHz