search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6572216
การเปิดหน้าเว็บ:9418776
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ขยาย รพ.สต.จ่ายยาสมุนไพรสิทธิบัตรทองเป็น 10 รายการ
  26 ตุลาคม 2557
 
 


ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000123076        สปสช. ตั้งเป้าปี 2558 เพิ่มการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยสิทธิบัตรทองอีก 10% ขยาย รพ.สต. สั่งจ่ายยาสมุนไพรเพิ่มจาก 5 รายการ เป็น 10 รายการ พร้อมพัฒนาหน่วยบริการแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 500 แห่ง
       
       ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช. มีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย จึงได้เริ่มจัดตั้ง "กองทุนแพทย์แผนไทย" ขึ้น ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้ป่วย และยังสนับสนุนการแพทย์แผนไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์บริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ บริการนวดไทย ทั้งการรับบริการในหน่วยบริการ และการบริการเชิงรุกในชุมชน บริการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย อย่างเช่น การนวด อบ ประคบ ทับหม้อเกลือ แนะนำการดูแลหลังคลอด และยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
       
       ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ในปี 2558 นี้ สปสช. ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์แผนงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การเพิ่มศักยภาพบริการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการบริการสาธารณสุข โดยกระจายไปยังหน่วยบริการทุกระดับ ที่เป็นการสร้างความมั่นคงด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ปี 2558 นี้ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้อนุมัติงบบริการแพทย์แผนไทย 8.19 บาท/ต่อประชากร หรือ 398,083,140 บาทต่อปี
       
       "ปี 2558 นี้ สปสช. ได้ตั้งเป้าหมายดำเนินงานที่เป็นการส่งเสริมงานด้านการแพทย์แผนไทย อาทิ ผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10, หน่วยบริการปฐมภูมิ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีแพทย์แผนไทยประจำและมีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรอย่างน้อย 10 รายการ จากปี 2557 ที่กำหนดไว้เพียง 5 รายการ และการตั้งเป้าหน่วยบริการด้านการแพทย์แผนไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 500 แห่ง เป็นต้น" ประธานบอร์ด สปสช. กล่าว
       
       นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ผลการดำเนินงานกองทุนแพทย์แผนไทย กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่ามีผู้เข้ารับบริการเพิ่มและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2557 มีผู้เข้ารับบริการนวดไทยจำนวน 1,475,095 คน เข้ารับบริการ 3,343,703 ล้านครั้ง แม่หลังคลอดที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพ 27,662 คน เข้ารับบริการ 97,375 ครั้ง และการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 90 รายการ ที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยปี 2557 ช่วง 3 ไตมาสแรก มีการสั่งจ่ายทั้งหมด 2,921,427 ครั้ง ทั้งนี้ยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้มากที่สุดได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร พญายอ ประสะมะแว้ง มะขามแขก และรางจืด เป็นต้น
       
       "เมื่อดูข้อมูลการเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยของผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าย้อนหลัง พบว่ามีจำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น จาก 510,751 คน หรือ 1,209,522 ครั้ง ในปี 2553 เพิ่มเป็น 6,747,843 ครั้ง หรือ 10,192,388 ครั้ง ในปี 2556 จะเห็นได้ว่า ในช่วง 3 ปีมีผู้รับบริการแพทย์แผนไทยขยายเพิ่มขึ้นถึงกว่า 6 ล้านคน หรือคิดเป็นจำนวนกว่า 8 ล้านครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนต่างเชื่อมั่นต่อการแพทย์แผนไทยที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งช่วยลดการใช้ยาแผนปัจจุบันซึ่งส่วนหนึ่งเป็นยานำเข้า ช่วยลดค่าใช้จ่าย ซึ่ง สปสช. มีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน" เลขาธิการ สปสช. กล่าว