search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6557518
การเปิดหน้าเว็บ:9403407
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558
  18 ธันวาคม 2558
 
 


samacha_cover

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558 จะจัดขึ้นในวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธา นีมีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 4 ระเบียบวาระ ดังนี้

  1. วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ
  2. สุขภาวะชาวนา
  3. สุขภาวะเมืองใหญ่ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองอย่างมีส่วนร่วม
  4. นโยบายการลดบริโภคเกลือ
และอีกประเด็นคือ “การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ” ที่นำมาทบทวน (Revisit) เพื่อปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากมตินี้เคยผ่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาแล้วเมื่อปี 2555

โดยระเบียบวาระที่ 1 วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมทั้งหมดได้ที่: www.samatcha.org/nha/website/subs/index/8/29/1/เอกสารหลัก|เอกสารร่างมติ157