search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6533835
การเปิดหน้าเว็บ:9378173
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ยาอมแก้เจ็บคอใช้แล้วจะเจ็บใจ
  25 มีนาคม 2559
 
 


ยาอมแก้เจ็บคอใช้แล้วจะเจ็บใจยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอหลายยี่ห้อในประเทศไทยมียาปฏิชีวนะนีโอมัยซินเป็นส่วนผสม ยาเหล่านี้บรรเทาอาการเจ็บคอได้จากยาชาที่ผสมอยู่ แต่ยาปฏิชีวนะเป็นส่วนเกินเพราะไม่มีส่วนช่วยให้อาการดีขึ้น เพราะไม่ออกฤทธิ์ต่อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเจ็บคอ (แบคทีเรียชื่อสเตรปโตคอคคัส กรุ๊บเอ) 

ยานี้ออกฤทธิ์ได้ต่อแบคทีเรียหลายชนิดที่อาศัยเป็นปกติอยู่ในลำไส้ของมนุษย์ เช่น เชื้ออีโคไล เมื่อยาสัมผัสโดนแบคทีเรียจะกระตุ้นให้เชื้อต่อต้านและกลายพันธุ์จนกลายเป็นเชื้อดื้อยา

เชื้อดื้อยาที่สะสมอยู่ในร่างกายของคนในบางโอกาสอาจรุกรานเข้าสู่อวัยวะต่าง ๆ เช่น เชื้ออีโคไลอาจบุกรุกเข้าสู่ท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ ไต และเข้าสู่กระแสเลือดได้

ผู้ติดเชื้อดื้อยาในอวัยวะสำคัญเช่นไต หรือเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด มีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิต เพราะหายาที่มีประสิทธิผลดีมารักษาไม่ได้

*หยุดอม หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดจ่าย หยุดผลิต ยาอมผสมยาปฏิชีวนะ

ภาพที่โพสต์จัดทำขึ้นจากการบ้านในรายวิชาเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยนิสิตแพทย์ปี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ทิพานัน พันธุ์วนิชกุล, พิชามญชุ์ อัศวสุดสาคร และ ภัทร ลีละอมรวิเชษฐ์