search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6557638
การเปิดหน้าเว็บ:9403533
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  สถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอภาคประชาชนต่อการจัดการปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
  25 มีนาคม 2559
 
 
การเสวนา “สถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอภาคประชาชนต่อการจัดการปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา” เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสภาผู้บริโภคแห่งชาติ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องกินนรี 2 โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ผู้ร่วมเสวนา

1. พระฤทธิชัย อภิเมธี (เครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)
2. อัมรินทร์ เปล่งรัศมี (กลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ จังหวัดเชียงใหม่)
3. ประสิทธิ์ มีแก้ว (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี)
4. ภก.สันติ โฉมยงค์ ( สสจ. พระนครศรีอยุธยา)

ดำเนินรายการโดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)