search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6533861
การเปิดหน้าเว็บ:9378199
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ทบทวนมาตรการทางกฎหมาย พืชกระท่อม
  20 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่
 
 สไลน์นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นโครงการ 

"ศึกษาทบทวนมาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการพืชกระท่อม : กรณีศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ"

โดย ไพศาล  ลิ้มสถิตย์ กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นำเสนอในการสัมมนาเชิงวิชาการ การปฏิรูปแนวทางการปฏิบัติต่อพืชกระท่อมในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ส.