search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6557599
การเปิดหน้าเว็บ:9403488
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ปลดล็อกวิกฤตเชื้อดื้อยา ด้วยรากฐานการอ่านในเด็กปฐมวัย
  18 สิงหาคม 2560
 
 กิจกรรม ปลดล็อกวิกฤตเชื้อดื้อยา ด้วยรากฐานการอ่านในเด็กปฐมวัย แถลงผลการศึกษาการใช้หนังสือ “กุ๊กไก่เป็นหวัด” และ “กระจิบท้องเสีย” ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

กำหนดการ

9.30 – 9.45 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน/ ชมนิทรรศการพร้อมชมสาธิตเทคนิคการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ฯลฯ)

9.45 – 9.50 น. กล่าวต้อนรับ โดย ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

9.50 – 9.55 น. กล่าวเปิดงาน โดย ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

9.55 – 10.25 น. เปิดห้องเรียนจำลอง “กุ๊กไก่เป็นหวัด” และ “กระจิบท้องเสีย” โดย อ.ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป) ผู้เขียน “กุ๊กไก่เป็นหวัด” และ “กระจิบท้องเสีย”

10.25 – 11.40 น. แถลงข่าวและนำเสนอผลการศึกษาการใช้หนังสือ“กุ๊กไก่เป็นหวัด” และ “กระจิบท้องเสีย” สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

• สถานการณ์เชื้อดื้อยาของเด็กในประเทศไทยและความเป็นมาของการศึกษาฯ โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• เสนอผลการศึกษาการใช้หนังสือ โดย สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

• รูปธรรมการใช้หนังสือ “กุ๊กไก่เป็นหวัด” ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย อ.ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป) นักเขียนหนังสือเด็ก

• กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับภารกิจหนุนเสริมการพัฒนาสื่อเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็ก โดย วสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

พิธีกรเวทีและผู้ดำเนินรายการโดย เรวัต สังข์ช่วย (DJ พี่น้ำเย็น) จากสถานีวิทยุ FM.105 คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว