search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6572125
การเปิดหน้าเว็บ:9418654
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  การแถลงข่าว “สิทธิบัตรกัญชา: ยอดภูเขาน้ำแข็งปัญหาการให้สิทธิบัตรยาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา”
  27 พฤศจิกายน 2561
 
 การแถลงข่าว “สิทธิบัตรกัญชา: ยอดภูเขาน้ำแข็งปัญหาการให้สิทธิบัตรยาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา”

โดยคณะนักวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการเข้าถึงยา 
  • รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์
  • กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
  • เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล
ดำเนินรายการโดย นิมิตร์ เทียนอุดม