search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6557642
การเปิดหน้าเว็บ:9403537
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  สื่อพื้นบ้านการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน จ. เชียงราย
  19 เมษายน 2564
 
 


ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) สนับสนุนการผลิตสื่อความรู้ในประเด็นการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผลในชุมชน จ.เชียงราย

ซอพื้นบ้านส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผลในชุมชน (วัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนา)
หนังสั้น "ปราชญ์แห่งพงไพร" (วัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง)