search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6557471
การเปิดหน้าเว็บ:9403357
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  เพลง "ภัยสเตียรอยด์" สื่อความรู้เรื่องสเตียรอยด์ ภาษาไทย-มลายู
  19 เมษายน 2564
 
 


ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ให้การสนับสนุนการผลิตสื่อความรู้ด้านยา

เพลง "ภัยสเตียรอยด์" สื่อความรู้ภาษาไทย/มลายู ให้ความรู้เรื่องอันตรายจากยา/อาหารเสริม ปลอมปนสเตียรอยด์  โดย ครู-นักเรียน อย.น้อย โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อ.แว้ง จ.นราธิวาส