search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6557617
การเปิดหน้าเว็บ:9403510
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  พิธีเปิดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564
  30 พฤศจิกายน 2564
 
 18 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564 โดยพิธีเปิดในปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์

โดยเนื้อหาในวิดีโอพิธีเปิด ซึ่งบอกเล่าความสำคัญของการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยา รวมถึงสถานการณ์ ความเข้าใจของคนไทยต่อปัญหาเชื้อดื้อยา ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย. ได้ร่วมให้สัมภาษณ์พูดถึงประเด็น "ข่าวปลอม" ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา