search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6490979
การเปิดหน้าเว็บ:9330075
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  สธ.ดันทุกหน่วยปรับเกณฑ์แจกยาเอดส์
  20 มกราคม 2554
 
 


"จุรินทร์" เตรียมหารือ สปสช.เร่งใช้ "เกณฑ์ใหม่" CD4 ต่ำกว่า 350 มีสิทธิ์ได้รับยาเอดส์ ในวันที่ 28 มี.ค.นี้ ชี้การเข้าถึงยาเร็วขึ้นจะทำให้การรักษาได้ผลดีกว่าเดิม 
                นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงแนวทางการให้ยารักษาโรคเอดส์ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคปรับใหม่ ซึ่งขณะนี้ สปสช.ยังไม่ได้นำเกณฑ์ดังกล่าวไปปรับใช้กับผู้ป่วยในโครงการรักษาฟรีว่า การปรับมาตรฐานการรักษาโรคเอดส์ของกรมควบคุมโรคนี้ การที่หน่วยงานใดจะนำไปใช้ก็เป็นข้อพิจารณาของแต่ละองค์กร ตนในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะขอให้ สปสช.รับประเด็นไปประกอบการพิจารณาต่อไปว่า ในขณะนี้มีความจำเป็นหรือสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใหม่ของกรมควบคุมโรคหรือไม่ มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณในปี พ.ศ.2554 หรือไม่ และหากเห็นด้วยว่าควรจะมีการปรับเกณฑ์จะปรับได้เมื่อไหร่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้เข้าถึงยาหรือเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐานสูงขึ้น และรวดเร็วขึ้น หากระดับเม็ดเลือดขาว (CD4) ลดต่ำลงแค่ 350 ก็สามารถให้รับยาได้ทันที แทนที่จะให้ผู้ป่วยโรคเอดส์มีเม็ดเลือดขาวลดต่ำกว่า 200
                ด้าน นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มาตรฐานการรักษาโรคเอดส์เดิมที่ใช้อยู่ ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์จะได้รับการตรวจเม็ดเลือดขาว ถ้าพบว่าต่ำกว่า 200 จึงจะมีสิทธิรับยารักษาฟรีตามโครงการของ สปสช. ต่อมาในภายหลังมีการวิจัยต่างๆ พบว่า หากผู้ป่วยได้รับยาเร็วขึ้นจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้น กรมควบคุมโรคจึงปรับแนวทางการเริ่มให้ยาต้านไวรัสเมื่อปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 350 เป็นแนวทางของประเทศ แต่หน่วยงานไหนจะนำไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยประเมินแล้วจะมีผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 350 ประมาณ 10,000 คน จากผู้รับยาเดิมที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 200 ประมาณ 200,000 คน
                "ถ้าคนไข้เม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 200 แสดงว่าภูมิต้านทานร่างกายต่ำมากแล้ว โอกาสที่จะติดเชื้อเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ก็มีมากขึ้น ดังนั้นหากรอให้ภูมิต้านทานต่ำจนกระทั่งป่วยแล้ว การรักษาก็ยุ่งยากและสิ้นเปลืองมากขึ้น การให้ยาต้านไวรัสเร็วจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาลดลงไปได้มาก" นพ.มานิตกล่าว
                นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี กล่าวว่า ในวันที่ 28 มี.ค.ทางอนุกรรมการของ สปสช.ที่ซึ่งมีเครือข่ายร่วมเป็นกรรมการ จะร่วมกันหารือเกี่ยวกับการใช้ยาในหลักเกณฑ์ใหม่ เนื่องจากการได้รับยาเร็วย่อมเป็นผลดีต่อคุณภาพของผู้ติดเชื้อ แต่ต้องมีการเตรียมคนเข้าสู่การรักษา เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะมีการผลวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือกันเพื่อเตรียมดำเนินการให้เป็นไปตามทิศทางการดูแลผู้ติดเชื้อของประเทศไทยต่อไป

…………………………………………………..