search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6572226
การเปิดหน้าเว็บ:9418786
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  รณรงค์การใช้ยาเหมาะสม : กรณียาปฏิชีวนะ
  24 มกราคม 2554
 
 


การประชุมเครือข่ายโรงเรียนและเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การรณรงค์การใช้ยาเหมาะสม: กรณียาปฏิชีวนะ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมทวินทาวเวอร์ จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 68 คน ผลที่ได้รับคือ เครือข่ายโรงเรียนและเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ ร่วมกันระดมสมองเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะที่เกิดขึ้น ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวทางป้องกันปัญหายาปฏิชีวนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต