search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6512539
การเปิดหน้าเว็บ:9355505
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
  07 มีนาคม 2554
 
 


กิจกรรมรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา และ โรงเรียนธรรมราชศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 จัดโดย "โครงการเผยแพร่สื่อพื้นบ้านโดยใช้ศิลปะการแสดงหุ่นไทยเป็นสื่อกลางฯ"เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 โครงการ "เผยแพร่สื่อพื้นบ้านโดยใช้ศิลปะการแสดงหุ่นไทยเป็นสื่อกลางเผยแพร่เพื่อ รณรงค์ป้องกันเชื้อแบคทีเรียดื้อยา" ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)  จัดรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลได้ไปเผยแพร่ที่โรงเรียนเทพบดินทร์ วิทยา และโรงเรียนธรรมราชศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 1200 คน