search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6533775
การเปิดหน้าเว็บ:9378113
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  แนะนำเว็บไซต์ เรื่องเล่าจากเภสัชกร
  15 มีนาคม 2554
 
 


เภสัชกรเป็นผู้ให้บริการด้านยาแก่ประชาชน และยาเป็นสิ่งที่มีผลโดยตรงต่อสุขภาพ การใช้ยาไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้การรักษาโรคไม่ได้ผล มีอาการมากขึ้นหรืออันตรายถึงชีวิต และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการใช้ยาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบ ครัวของชุมชนและของประเทศจากการที่ประชาชนไทยบริโภคยาเป็นจำนวนมาก

เว็บไซต์เรื่องเล่าเภสัชกร


เภสัชกรเป็นผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้คำแนะนำการใช้ยา การให้คำปรึกษายาและได้พบเจอถึงเรื่องการใช้ยาไม่เหมาะสม ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของประชาชนต่อการใช้ยาโดยตรง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์จะรวบรวมกรณีศึกษาปัญหาในการที่เกี่ยวข้องกับยาที่ เภสัชกรได้พบเพื่อนำไปจัดการความรู้ให้เป็นบทเรียนความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อเภสัชกรรุ่นใหม่ บุคลากรสุขภาพ และประชาชน และหากมีประเด็นปัญหา ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมต่อไป