search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6572218
การเปิดหน้าเว็บ:9418778
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ประชุมภาคีผู้ดำเนินการโครงการผู้บริโภคปลอดภัย เภสัชกรไทยไม่แขวนป้าย ครั้งที่ 2
  29 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่
 
 


     ประชุมภาคีผู้ดำเนินการโครงการผู้บริโภคปลอดภัย เภสัชกรไทยไม่แขวนป้าย ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมเจริญเมือง ชั้น 2 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กทม. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของโครงการงวดที่ 1 ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ให้แก่แกนนำ 10 จังหวัดนำร่องของโครงการ มีการจัดทำฐานข้อมูล GIS ร้านยา การสำรวจโดยใช้ Google Map ในพื้นและให้เครือข่ายแต่ละพื้นที่ช่วยกันส่งพิกัดของร้านยาในเขตของตนมา เพื่อทำ GIS
และเพื่อเป็นเวที สัมมนา “การแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านลบที่ได้รับจากดำเนินการโครงการผู้บริโภคปลอดภัย เภสัชกรไทยไม่แขวนป้าย กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์” ในที่ประชุมผู้อำนวยการกองควบคุมยา อย.เสนอให้หาจุดยืนให้ชัดเจนและต้องสร้างกระแสให้ประชาชนเข้า ”ไปร้านยาและถามหาเภสัชกร” และนโยบายต้องทำต่อเนื่อง วางนโยบายหลักให้ชัดเจน


- โครงการผู้บริโภคปลอดภัย  เภสัชกรไทยไม่แขวนป้าย เผยแพร่ วีดิทัศน์สารคดี ‘ไปร้านยา ถามหาเภสัชกร’ http://www.youtube.com/watch?v=Z_bUt0PhsF8
- เว็บไซต์โครงการ http://www.white-ranya.net