search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6557657
การเปิดหน้าเว็บ:9403552
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ระวังเป็นเหยื่อสรรพคุณสมุนไพร
  19 เมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่
 
 


ขอนแก่น - รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ประชุมสัมมนาวางแผนปรับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะเป็นการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกับคณะ เภสัชฯ กล่าวว่า คณะเภสัชฯ ได้มีการผลิตบัณฑิตที่ดี ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในการแนะนำการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะปัจจุบันมีเภสัชกรยังไม่พอหรือมีน้อยมาก เป็นภารกิจหลักๆ ของเภสัชกรรม สนับสนุนการเรียน-การสอน เน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาสู่ชุมชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ปัญญาและจรรยาบรรณของเภสัชฯ ที่ดี

รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ยังฝากเรื่องยาสมุนไพร ที่มีโฆษณาทางโทรทัศน์ว่าปัจจุบันทำให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของสื่อโฆษณา ความเชื่อที่ผิดๆ เกินความจริง โดยไม่มีการทดลอง ก่อนผ่านมาตรฐานของการรับรอง อย.อาจทำให้เกิดโรคได้ง่ายและเป็นเรื่องของความเชื่อ
 เชื่อถือ หลงเชื่อสื่อโฆษณา โดยการมีหน้าม้าออกมาสัมภาษณ์ ให้ข้อมูลเท็จเกินความเป็นจริง ดังนั้น ควรฟังหูไว้หู ควรหาข้อมูลที่เป็นจริงของตัวยาสมุนไพรนั้นให้แน่ใจก่อนซื้อมารับประทาน เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หรือโทร.สอบถามผ่าน อย.1665 อย่าหลงเชื่อโฆษณาและมีราคาถูก คือมันไม่จริงเสมอไป ก็อยากจะฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพให้ดี