search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6572129
การเปิดหน้าเว็บ:9418658
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  คลังเข้มลดเบิกยาราคาใหม่5พันล
  29 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่
 
 


ข่าวสด 29 มี.ค. 2554

นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมได้ตั้งเป้าหมายลดการเบิกจ่ายค่ายาให้กับราชการในปี"54 ลงประมาณ 5 พันล้านบาท จากปัจจุบันที่กรมมีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 6.4 หมื่นล้านบาทต่อปี ในจำนวนนี้เป็นค่ารักษาผู้ป่วยนอกประมาณ 4 หมื่นล้านบาท เป็นการเบิกจ่ายค่ายากว่า 3 หมื่นล้านบาทต่อปี คิดเป็น 80% ของค่ารักษาผู้ป่วยนอก ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนสูงมาก

ในส่วนแผนของกรม ที่จะยกเลิกการเบิกจ่ายยานอกบัญชีหลักอีก 8 กลุ่มนั้น จะต้องรอความชัดเจนจากนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล ขณะที่การยกเลิกเบิกจ่ายยาข้อเข่าเสื่อม (กลูโคซามิน) ที่ดำเนินการไปแล้วนั้น จะมีการยกเลิกให้กลับมาเบิกจ่ายได้อีกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลเช่น กัน อย่างไรก็ตาม กรมยังอยู่ระหว่างการทำมาตรฐานราคายาอ้างอิงในบัญชียาหลักใหม่ เป็นราคากลางสำหรับเบิกจ่าย โดยจะควบคุมราคาให้ใกล้เคียงกับราคายาที่จ่ายให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสมาชิกบัตรทอง รวมถึงการบรรจุประเภทยาในบัญชียาหลักเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับการรักษาโรค
..............................................................................................................................................