search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6557499
การเปิดหน้าเว็บ:9403388
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบยาประจำปี 2554
  20 กรกฎาคม 2554
 
 


 

แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัด

การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบยาประจำปี 2554 เรื่อง การขับเคลื่อนระบบยา: ภารกิจร่วมกพย.และเครือข่าย

วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2554
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
(คลิกเพื่อชมรูปการประชุม)ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม
ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จากเว็บไซต์แห่งนี้และ www.facebook.com/thaidrugwatch