search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6447173
การเปิดหน้าเว็บ:9254402
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  กิจกรรมอบรมแกนนำของภาคประชาชน "Training of the Trainer (TOT)"
  30 เมษายน 2555
 
 
เมื่อวันที่ 27-30 เมษายน 2555 ณ โรงแรม Frist Hotel มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ภายใต้โครงการ “พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังการใช้ยาในชุมชน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กพย. และ สสส. ได้จัดกิจกรรมอบรมแกนนำของภาคประชาชน "Training of the Trainer (TOT)" เพื่อให้ได้แกนนำในพื้นที่ทำหน้าที่อบรมในชุมชนต่อ ซึ่งผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นวิทยากรในชุมชนของตัวเอง โดยได้เน้นหนักไปที่เรื่องของหลักการใช้ยา ระบบยา (ทะเบียนยา สิทธิบัตรยา ยาชื่อสามัญ ยาต้นแบบ ) เพื่อให้สามารถเข้าใจสถานการณ์และผลกระทบของการใช้ยาไม่เหมาะสมในชุมชน