search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6447208
การเปิดหน้าเว็บ:9254437
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายตามแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายฯ
  14 พฤศจิกายน 2555
 
 
เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. (ชมรมเภสัชชนบท) และมีเดียมอนิเตอร์ จัดกิจกรรม 

"การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายตามแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตฯ"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ อย.  กสทช. กพย. มีเดียมอนิเตอร์ และชมรมเภสัชชนบท ในการระวังและจัดการปัญหาโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และทางอินเตอร์เน็ตในแต่ละพื้นที่อย่างครบวงจรและเป็นรูปธรรม โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการและรูปแบบการจัดการปัญหาให้แตกต่างจากเดิมซึ่งใช้วิธีการตามจัดโฆษณาที่ผิดกฏหมายเป็นรายๆไป

โดยกิจกรรมครั้งนี้มีสื่อมวลชนหลายสถานีสนใจทำข่าวดังนี้


ข่าวทางหนังสือพิมพ์

อาหารเสริมทุ่มโฆษณาผ่านเคเบิล1.7หมื่นล้าน. มติชน, อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ หน้า: 10(บนซ้าย)

ยุคทองของอาหารลวงโลก. คม ชัด ลึก, อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 Section: First Section/บทนำ-ทัศนวิจารณ์ หน้า: 4(บนซ้าย)

โรคเบาหวานกิน"เอนไซม์"ถึงตายสั่งซื้อผ่านเคเบิลทีวี-เภสัชชี้แค่ผงมะละกอ. คม ชัด ลึก, อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 ปีที่: 12 ฉบับที่: 4042 Section: First Section/หน้าแรก หน้า: 1(ซ้าย), 14

เพิ่มโทษโฆษณาเกินจริงในทีวี. ข่าวสด, อังคาร 13 พฤศจิกายน 2555 Section: First Section/- หน้า: 14(บน)

กพย.จี้นายกฯลงนามกฎหมายยาฉบับใหม่ เผยผ่านสภาฯมาตั้งแต่ มิ.ย.ชี้ปรับแก้ให้ทัน. ไทยรัฐ กรอบบ่าย, พุธ 14 พฤศจิกายน 2555 Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข หน้า: 15(บนซ้าย) 

ยุคทองของอาหารลวงโลก. คม ชัด ลึก กรอบบ่าย, พุธ 14 พฤศจิกายน 2555 Section: First Section/บทนำ-ทัศนวิจารณ์ 

หนุ่มป่วยเบาหวาน กิน"เอมไซม์"ถึงตาย. คม ชัด ลึก กรอบบ่าย, พุธ 14 พฤศจิกายน 2555 Section: First Section/หน้าแรก หน้า: 1(ล่างขวา), 16 

อัพเกรดเครือข่ายเฝ้าระวังโฆษณาเกินจริง. บ้านเมือง, พุธ 14 พฤศจิกายน 2555 Section: กีฬา/กทม.-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม หน้า: 12(ซ้าย) 


ข่าวทางเว็บไซต์


วิทยุ TNA News สำนักข่าวไทย: www.mcot.net/site/content/id/50a091ef150ba0f257000045

เดลินิวส์: www.dailynews.co.th/society/166319