search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6447248
การเปิดหน้าเว็บ:9254478
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  การเสวนาวิชาการ วิเคราะห์ TPP: ประเทศไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร
  17 พฤศจิกายน 2555
 
 

กิจกรรมการเสวนาวิชาการ

วิเคราะห์ TPP: ประเทศไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Dipak C. Jain ศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยงานครั้งนี้มีเข้าร่วมประมาณ 42 คน มีสื่อมวลชนทั้งจากโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ รวมถึงเว็บไซต์ข่าว สนใจนำเสนอข่าวเป็นจำนวนมาก

วิเคราะห์ TPP ประเทศไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร
***
ข่าวทางสื่อมวลชน