search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6572174
การเปิดหน้าเว็บ:9418705
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  พิธีมอบรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  07 ธันวาคม 2555
 
 
พิธีมอบรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี

และ เสวนาอาศรมความคิดระบบยาเรื่อง "บทเรียนการขับเคลื่อนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน์"

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ร่วมจัดโดย

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวทางสื่อมวลชน

- เดลินิวส์

- ASTV ผู้จัดการ

- อสมท.

- สสส.


หมายเหตุ ภาพส่วนหนึ่งจากเฟซบุ๊ก บิ๊ก โนแอล